20 Ocak 2021
  • Kars-9°C
  • Ardahan-9°C
  • Iğdır-2°C

İHALE İLANI

KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI

28 Mayıs 2018 Pazartesi 08:02

T.C

KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI    

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda,adres bilgileri,muhammen bedeli,geçici teminat,ihale tarihi,ihale saati kira süresi belirtilen taşınmazın 2886 Sayılı D.İ.K’nun 45. maddesi gereğince şartname esasları dahilinde açık teklif usulü ile arttırma sureti ile kiralama ihalesi yapılacaktır.

 

1-İDARENİN

   (a)Adı                                       :Kars Belediye Başkanlığı

   (b)Adresi                                  :Yusufpaşa Mahallesi Karadağ Caddesi NO:19

   (c)Telefon ve FafsNumarası      :Tel:0474 223 21 52 Dahili:3800 Faks:0474 223 21 55

   (d)Elektronik Posta Adresi       :www.kars.bel.tr

 

2-İHALE KONUSU

    (a)Niteliği,Türü ve Miktarı  :Aşağıdaki tabloda belirtilen 2 adet taşınmazın kiralanması

    (b)Yeri                                      :Aşağıda tabloda 2adet taşınmazın Ada,Parsel ve Adres bilgileri   

                                                 belirtilmiştir

3-İHALENİN

    (a)Yapılacağı yer                 :Kars Belediyesi Hizmet Binası Zemin Kat Meclis Salonu

    (b)Tarihi ve Saati                 :12/06/2018 Salı Günü Saat:10:00-10.10’da

    (c)Usulü                                :Açık Teklif Usulü

 

4-İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER:

   (İsteklilerin Aşağıda Sayılan Belgeleri Başvuru Dosyalarında Sunmaları Gerekir.)

 

      1.KARS YENİŞEHİR MAHALLESİ İSMAİL AYTEMİZ CADDESİ BÜFE YERİ İÇİN;

 1-(a) Kars Merkez Yenişehir Mahallesi İsmail Aytemiz Caddesi üzerinde yazı ekindeki krokide belirtilen park alanın içerisinde 3*3.50 olmak üzere 10.50m2’lik kısmının büfe yeri olarak  kiraya verilmesi hususunda 2886 Sayılı D.İ.K’nun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

 1-(b) Kars Merkez Yenişehir Mahallesi İsmail Aytemiz Caddesi üzerinde yazı ekindeki krokide belirtilen park alanın içerisinde 3*3.50 olmak üzere 10.50m2’lik kısmının büfe yerinin aylık kira muhammen bedeli 600.00TL olup, geçici teminat bedeli üç yıllık kira bedeli üzerinden %3 hesaplanarak 650.00TL alınacaktır. Kiralamanın ihalesi 12.06.2018 saat 10.00 da

       2-KARS 30 EKİM MAHALLESİ TOKİ’DE BULUNAN BÜFE YERİ İÇİN;

2-(a) Kars Merkez 30 Ekim Mahallesi Toki’de bulunan sağlık ocağının karşısındaki belediyeye ait olan park alanında 15m2’lik alanda büfe  yeri olarak  kiraya verilmesi hususunda 2886 Sayılı D.İ.K’nun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

 2-(b) Kars Merkez 30 Ekim Mahallesi Toki’de bulunan sağlık ocağının karşısındaki belediyeye ait olan park alanında 15m2’lik alanda büfe  yeri aylık kira muhammen bedeli 120.00TL olup, geçici teminat bedeli üç yıllık kira bedeli üzerinden %3 hesaplanarak 130.00TL alınacaktır. Kiralamanın ihalesi 12.06.2018 saat 10.10 da

3-İşin ihalesi 12.06.2018 günü 10.00-10.10 saatleri arasında Belediyemiz İhale Salonunda ihale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

4-İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde 100 TL karşılığında Emlak Ve İstimlak  Müdürlüğün’den temin edilebilinir.

5- İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme yapılmasından önce toplam (3 yıllık) ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %6 oranında kesin teminat alınacaktır.

6-İhaleyle ilgili müşteri damga vergi, resim, harç ve diğer giderleri ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat hâzineye irat kaydedilir.

 

7-İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER

             a)Tebligat için kanuni ikametgah belgesi,

             b)Şirket adına katılacak olanlardan vekiller için vekaletname ve imza sirküleri,

             c)İstenilen belgeler asıl veya noter tasdikli tanzim tarihi 2018 yılına ait olacaktır,

             d)Nüfus Cüzdan fotokopisi,

             e)Muhammen bedelin %3 tutarında geçici teminat,

8-Talipliler ihalede istenilen belgeleri ihale saatine kadar ihale Komisyon Başkanlığına vermeleri gerekmektedir aksi takdirde ihaleye katılamazlar.

 9-Mevcut yeri teknik rapor doğrultusunda sökülebilir, kaldırılabilir ahşap veya prefabrik yapı encümen tarafından belirtilen yapı boyutuna uyulması şarttır. Uyulmadığı takdirde uygun hale getirilecektir.

10-Kiralama hakkı hiç bir şekilde devredilemez, aktarılamaz, belli bir bedel karşılığı üçüncü  kişiye kiralanamaz.

11-Kiralanan yerin aylık kira bedelinin düzenli olarak ödenmesi zorunludur. İki ay üst üste yada yıl içinde üç kereden fazla ödenmemesi durumunda kiralama hakkı  iptal olur.

12-Kiracı kira süresi sona erdiğinde alanı, kiraya verildiği gibi teslim etmekle hükümlüdür.

13-Encümence belirtilen amacın dışında kullanıldığı takdirde yapılan uyarılar üzerine amacı dışında kullanılmaya devam edilirse kiralama hakkı idari tarafından tek taraflı fesh edilir.

14-Kira artışları yıllık TÜFE (Tüketici Üretici Fiyat Endeksi) artışlarına göre hesaplanır.

15-İhale kararı İhale tarihinden 15 takvim günü  içerisinde onaylanır veya iptal edilir.

16- İhaleden sonra doğacak itilafların çözüm yeri Kars Mahkemeleridir.

17-Bu ihaleye 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 6. maddesinde yazılı kişiler katılamaz.

18- Posta ile yapılacak tekliflerde postadaki gecikmelerden idaremiz sorumlu değildir.

19 -İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir.

 20-Kars Belediye Başkanlığımızdan vadesi geçmiş borcu olmadığına dair İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden, Mali Hizmetler Müdürlüğünden ve Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,

21-İhaleye katılabilmek için şartname bedelinin yatırılmış olması ve makbuzunun ihale evrakları ile teslimi gerekmektedir.

 

İLAN OLUNUR.    

 

MAHALLE

ADA

PARSEL

MEVKİ

MUHAMMEN BEDEL

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

YENİŞEHİR

 

İSMAİL AYTEMİZ BULVARI

600.00TL

12/06/2018

10:00

30 EKİM

 

SAĞLIK OCAĞI KARŞISI

120.00TL

12/06/2018

10:10

 

Yorumlar
UYARI: Yazılan yorumlar hiçbir şekilde karsmanset.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.