24 Kasım 2017
  • Kars-16°C
  • Ardahan-12°C
  • Iğdır-3°C

FETÖ’NÜN OYUNUNU BİRLİK BOZDU

Volkan AYDIN

23 Ağustos 2016 Salı 14:42

Kars Manşet Yazarı Volkan Aydın'ın "FETÖ’nün Oyununu Birlik Bozdu" başlıklı yazısı:

'FETÖ' Gurubunun elebaşı Fetullah Gülen, yıllardır insanları kullanarak maddi manevi sömürgeci olduğunu sonunda anladık.

Dinin güzel bütünlüğünü ve insanların maneviyatını, kullanan kalleş, insanları değil bu ülkede hiç bir ülkede barındırmamak gerekir. Din evrenseldir, yıllardır ‘Hoca Efendi’ çatısı altında yardım toplayıp insanları sömüren bu hainler ordusunun darbe oyununa Halk, öyle bir cevap verdi ki hem ülke içinde hem ülke dışında gücümüzü göstermiş olduk. Amma velakin milletimin yanlış noktası şu ki tek böyle olaylarda değil her konuda birlik ve beraberlik zincirini kullanmamız gerekir ki daha büyük ve daha verimli bir ülke olalım. Biz Osmanlı soyundan gelen bir milletiz, biz Ulu Önder Atatürk’ün veliahtlarıyız. Bizi bizden başka hiç bir toplum örgütü yıkamaz. Onun için el birliğiyle Avrupa’yı inletmemiz gerekir. Bu Konuyu Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliği Hitabesinden Bir Kıtaya Dayanarak Desteklemek İstiyorum.

Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.